Varför läcker min ATV-kolhydrat gas?

När din ATV-förgasare eller hytt läcker gas kan du kastas för en slinga. Varför händer detta och hur åtgärdar du det?

Din ATV-kolhydrat kan läcka gas av dessa skäl:

  • Felaktig flythöjd
  • Skadad kolhydratskålspackning
  • Gammal nålventil O-ringstätning eller mässingsbeslag
  • Smutsig gas
  • Fast kolhydrater
  • Tankventilen är blockerad

I den här artikeln kommer vi att gå igenom var och en av dessa orsaker till att ATV-kolhydratläckor för att utesluta den skyldige. När du är klar med att läsa vet du hur du ska diagnostisera ditt problem så att din ATV-kolhydrat kan köras utan problem efter några små reparationer!

6 anledningar till att din ATV-kolhydrat läcker gas + Hur man åtgärdar dem

Felaktig flythöjd

Den första anledningen till att din ATV-förgasare kan läcka gas är att kolhydratflottan inte är på rätt höjd.

Innan vi kan komma in på vilken höjd kolhydratflottan ska vara, låt oss kort förklara vad ett kolhydratflot är för den oinvigde.

En carb float är en metall- eller plastskumkomponent med en nål. Flottören sitter inuti antingen en skål eller en flottörmatningskammare där den flyter i bränsle. Den är installerad på kolhydratsidan.

Nålen i kolhydratflottan bestämmer hur mycket bränsle flottörkammaren tar emot.

När flythöjden är felinriktad kan inte bara kolhydraterna börja läcka gas, utan du slösar bort den gas som finns i din ATV. Detta är ett ganska dyrt problem då och ett som är värt att åtgärda omedelbart.

Hur kollar man flythöjden? Gå först till ATV:ns dräneringsventil. Du letar efter området där avloppsröret och flottörskålen divergerar.

Ta ett gummirör och placera det bredvid flottörskålen. Mät sedan hur mycket avstånd som är mellan den aktuella bränslenivån och flänsskålens fläns från toppen.

Din ATV:s bruksanvisning kommer att berätta vad den korrekta flythöjden ska vara. Rikta in flottörskålen så att den är jämn.

När allt kommer omkring, om skålen är ens i en liten vinkel, kan bränslet du häller i din ATV hamna i kolhydratsröret.

Kolhydratskålens packning är skadad

Om din ATV:s kolhydratflottör är på rätt höjd, är nästa område att felsöka kolhydratskålens packning.

Denna packning går mellan kolhydratskålen och kolhydrathuset. Ju längre du har haft din ATV, desto större är chansen att packningen är i dåligt skick, eftersom slitage kan göra att den försämras.

Att komma åt kolhydratskålen för ofta är ett annat sätt att slita ner packningen.

Du måste först ta isär din ATV:s förgasare för att nå kolhydratskålens packning. När du tar ut den kan du bedöma den närmare.

För att avinstallera ATV-förgasaren måste du stänga av bränsleventilen. Du kan också använda en klämma för att sätta bränsleledningen i avstängt läge.

Ta sedan bort plastkåpor, luftfilterlådan och luftfiltret, eftersom de alla blockerar kolhydraterna.

  Är en Honda Generator värt det? Varför jag valde 2200i

Om din ATV har en tvåtaktsmotor som använder ett automatiskt smörjsystem, måste du först lossa tvåtaktsinsprutningsröret, sedan klämman som håller kolhydraten fäst vid gummiintagsgrenröret.

För andra motortyper kan du hoppa över detta steg.

Slutligen bör du lossa alla skruvar som håller kolhydratchoken intakt, och sedan är kolhydraten fri. Nu kan du titta på packningen.

Att reparera packningen är egentligen inte ett alternativ, så du har inget annat val än att byta ut den. Den goda nyheten är att packningen inte är särskilt dyr.

När du installerar den nya packningen, skynda dig inte. Komponenterna som omger kolhydratskålens packning är ömtåliga. Om du stöter eller skadar dessa delar, måste du spendera betydligt mer pengar för att få din ATV i funktionsdugligt skick.

Nålventilens O-ringstätning eller mässingskoppling måste bytas ut

Din ATV-kolhydrat har också en nålventil, som bestämmer hur mycket gas eller vätska kolhydraten tar emot.

Nålventilen är vanligtvis tätad till en O-ring så att du inte behöver underhålla den, även om du äger och använder din ATV i många år.

Själva O-ringen är mellan sätet och manövergängorna. Den ska passa väldigt tätt runt en cylinder. Detta begränsar gängkontamination och håller nålventilen vid en lägre inre volym.

Du måste ta ut din ATV-förgasare för att få en närmare titt på nålventilens O-ring. Det kan vara så att ringen torkat ut med tiden, vilket kan hända.

Kanske är nålventilen inte förseglad när mässingsbeslaget är ordentligt stängt.

Du kan avgöra om problemet är ett av dessa två problem med lite felsökning.

Först vill du bekräfta att flottörventilen är inställd i rätt läge och att den också är ren.

Därefter kan du återansluta din ATV:s bränsleledning. Ställ in bränsleventilen i på-läget. Om du ser gas komma genom ATV:ns flottörventil, även om det inte är mycket gas, så fungerar allt som det ska hittills.

Höj flottören lite och vänta tills gaspipan slutar. Jo, det borde stanna, men det kanske inte ens om flottörventilen är stängd. Det säger dig att det är ett O-ringproblem.

Nu när du misstänker att O-ringen kan vara din boven, ta av plåten och skruva. Detta kommer att separera mässingsbeslaget från resten av O-ringen.

Du kommer förmodligen att behöva nål-nosed tång för att få mässing montering hela vägen bort.

O-ringen ska sticka ut från mässingsbeslagets diameter. Ringen bör också ha en viss flexibilitet. Om ingetdera är sant, är det dags att byta ut den gamla O-ringen med en ny.

Var noga med att mäta O-ringens tvärsnitt och innerdiameter för att säkerställa att du får en som har rätt storlek.

  Hur man justerar min ATV-upphängning

Du behöver bromsok för att matcha lämplig storlek på O-ringen med den nuvarande. Med bromsoken, beräkna mässingsbeslagets diameter längs spåret där O-ringen går. Det är den inre diametern.

Ytterdiametern är vanligtvis större än innerdiametern. Om den är minst två millimeter större, bör den nya O-ringen vara en enda millimeter större än innerdiametern för att säkerställa att ringen skapar rätt tätning.

När du placerar den nya O-ringen, kommer användning av silikonfett eller annat smörjmedel att göra det mycket enklare.

Du använder smutsig gas

Som vi alltid säger i dessa felsökningsartiklar, ibland är ett problem inte så komplicerat som att mäta ett tvärsnitt och en innerdiameter hos en O-ring.

Fundera ett ögonblick på vilken typ av gas du fyllde din ATV med senast. Är gasen färsk? Är det rent?

Om du inte är helt säker eller om du svarade nej, så kunde du ha löst ditt eget problem. Smutsig gas i tanken är inte bra.

Även om din ATV har ett bränslefilter kan det filtret inte fånga upp allt, speciellt mycket små partiklar. Dessa partiklar finns kvar i din ATV:s interna system och bryter ner gasledningarna lite i taget.

När gasledningens innervägg sönderfaller flagnar gummipartiklar av. Dessa partiklar är också små så att de kan ta sig igenom bränslefiltren.

Partiklarna samlas så småningom i ATV:ns ventil och tvingar den till ett öppet läge. Eftersom ventilen alltid är öppen blir skålen full och sedan överfull med bränsle.

Överskottsbränslet droppar in i förgasaren.

För att avgöra om detta är ditt problem, öppna upp din ATV och kika in på gasledningarna.

Linjer som är mer än ett decennium gamla bör inte finnas kvar i ditt fordon, eftersom de kommer att gå sönder förr än senare om de inte redan har gjort det.

Medan du håller på kan du lika gärna byta ut gasfiltret också. Den har mer än gjort sitt jobb och är inte tillräckligt ren för att effektivt fånga upp de flesta partiklar längre.

Kolhydratflottan har fastnat

Om du fortfarande kämpar för att ta reda på vad som kan vara fel med din ATV-kolhydrat, kan det vara dags att gå tillbaka till flottören.

Flottören har som bekant en nål som mäter bränslenivåerna. Tja, i fall där bränslenivåerna är för låga börjar flottören sjunka. Detta applicerar tryck på nålventilen eller flottörventilen.

Därifrån skulle mer bränsle släppas in i kolhydratskålen för att säkerställa att den inte är tom länge.

När bränslet stiger till en viss punkt stängs ventilen och mängden bränsle i kolhydraten bör regleras.

Så vad skulle hända om bränsleventilen inte kunde stänga? Tja, bränsle bara fortsätter att komma in och komma in. Så småningom överväldigas kolhydratskålen av allt bränsle, så det kommer ut ur förgasarens överflödesrör.

  Hur man bygger den bästa snögubbe

Om du ofta sätter din ATV på lastbilar med flak eller om du parkerar den i en brant sluttning, kan detta räcka för att kolhydratventilen fastnar. Ibland är det bara enkelt slitage som gör det.

I andra fall kommer att övervintra ATV:n med en tom bränsleskål att flottörerna fastnar nästa gång du tankar ditt fordon. Börja använda en bränslestabilisator i framtiden för att förhindra det problemet.

För att lossa kolhydratventilen, ta din ATV och parkera den på en plan, jämn yta. Gå till kolhydratskålen och knacka försiktigt på den. Du kan studsa din ATV också, men inte för hårt.

Dessa rörelser kan räcka för att lossa den fastnade flottören.

Om inte, använd ett kolhydratrengöringsmedel. Gammal gas kan ha fått kolhydraterna att slockna, vilket är anledningen till att flottörventilen fastnar.

Det är ingen dum idé att plocka isär hela kolhydraten och använda lite tryckluft och en borste utöver kolhydratrengöringen för att få din kolhydrat i toppform.

Tankventilen är blockerad

Slutligen kan gaslocket i bränsletankens ventil blockeras, vilket är det som gör att ATV-kolhydraten läcker gas.

Bränsletanken i din ATV har en luftventil. Syftet med ventilen är att släppa in luft, speciellt när bränslenivåerna töms. När bränsletanken blir varm kan ventilerna förhindra att den överhettas.

Bränsletankens ventiler kan vara en del av ett gaslock. Om det är fallet för din ATV, kommer en blockerad ventil att tillåta lufttrycket i tanken att ackumuleras.

Lufttrycket kan bli så enormt att det skickar bränslet till kolhydraten och ut ur bräddröret.

Du måste ta av gaslocket från din ATV och låta den vila i några minuter. Gasen kan sluta läcka omedelbart, vilket tyder på att den ovan nämnda tryckackumuleringen är problemet.

Prova att byta gaslocket för att vara på den säkra sidan.

Slutgiltiga tankar

Om din ATV-kolhydrat läcker gas, kommer du att känna dig med rätta orolig. Att fastställa källan till problemet är inte alltid lätt, men vi hoppas att tipsen i den här artikeln ger dig en plats att börja.

Vår bästa rekommendation? Börja med de enklare, mer uppenbara korrigeringarna först. Ibland gör de susen! Då behöver du inte pyssla med för många interna ATV-delar och inte heller spendera mycket pengar.

Om du inte är så mycket gör-det-själv-typen, vet att du inte behöver göra något av den här felsökningen själv. Du kan alltid ta din ATV till en mekaniker och låta dem göra det