Vad är en Archery Release? (Enkel guide med bilder)

Traditionellt har bågskyttar inte använt något annat än sina fingrar för att dra tillbaka och släppa snöret på en båge. Bågskyttar gör detta fortfarande, men i moderna år har en anordning utvecklats för att göra denna process enklare och mer energieffektiv.

Bågskyttefrigöringen är en anordning som fäster på bågens sträng och hjälper bågskytten att dra tillbaka snöret och släppa det. Det finns flera olika former, som kan sträcka sig från ett enkelt handskliknande skydd för bågskyttens fingrar till en mer komplicerad anordning som liknar en avtryckare på ett skjutvapen.

En bågskyttes viktigaste funktion är att få lossningen av snöret att gå så smidigt som möjligt.

Varför ska jag använda en Archery Release?

Bortsett från traditionella bågskyttepurister är nästan alla överens om att bågskyttesläpp, eller frigöringshjälpmedel, är en bättre sätt att släppa bågens sträng än bara fingrar.

Varför?

Först och främst är den positiva effekten de har på noggrannhetmen inte att förglömma är de stora fördelarna med minskade priser på fingertrötthet och oavsiktlig torrbränning.

Noggrannhet och kraft

Under dagarna före skjutvapen var det ingen som ens tänkte undra om bara fingrar var de mest exakta släppmetoden för bågskyttar.

Det visar sig att de inte är det. Det är de faktiskt långt ifrån den mest exakta släppmetoden.

De form av ett enskilt finger är redan inte gynnsamt för den snabba färden av ett snöre över det.

Dess cylindriska, ojämna och fluktuerande yta ger en mycket grov överföring av energiäven om vi kanske inte kan fastställa det enbart med våra ögon.

Tänk nu på att det vanligtvis finns tre fingrar på snöret på en gång, så när bågskytten släpper snöret är det tre strukturerade och ojämna ytor som snöret måste förflytta sig över.

Detta för att inte tala om det extrema inkonsekvenser som inträffar varje gång mänskliga fingrar släpper strängen.

Du får känna som att du gör samma sak varje gång du skjuter en pil, men på en mikroskopisk nivådina fingrar släpper troligen vid lite olika tidpunkter och med lite olika hastigheter.

Allt detta kommer att påverka flygväg av pilen, och ju fler inkonsekvenser det finns, desto mer energi kommer din pil att behöva spendera återhämtar sig från den steniga start det fick.

  Kan en jetski dra en tubbrunn? Är det en bra åktur?

En pil förlitar sig på rörelseenergi att ta sig till målet och sedan sticka i målet när det väl kommer dit.

Ju mer energi den lägger på att försöka korrigera sin väg, desto mindre energi lämnas det åt driva fram pilen till sitt mål, vilket betyder att du inte får den noggrannhet eller kraft du borde ha ur din båge.

Minskad fingertrötthet

Att dra tillbaka snöret om och om igen är en ansträngande uppgift för fingrarna, speciellt om du har en båge med en hög dragvikt.

Dessutom finns det en hel del spänning inblandad i att hålla fingrarna i krokposition som är nödvändig för att hålla tillbaka snöret.

Släpphjälpmedel lösa det problemet genom att ta platsen för dina fingrar, låta dem slappna av lite mer medan musklerna i din ärm göra det mesta av jobbet.

Ingen mer oavsiktlig torrbränning

Om du inte är bekant med termen, torr bränning syftar på att släppa en bågsträng som har ingen pil fäst vid den.

Det kanske inte verkar vara så dåligt; trots allt, hur kan någon bli skadad när det inte finns något projektil att få sparken?

Kom ihåg allt det där rörelseenergi vi pratade om tidigare?

Den energin produceras av den extrema spänningen som uppstår när du drar tillbaka strängen på en båge.

När du släpper bågen, all energi överföringar till pilen och skickar den flygande.

När det inte finns någon pil för den energin att överföra till, var tror du att den tar vägen?

Det är rätt: tillbaka in i fören.

Och när det händer får man mycket av skada. Mest benägna att gå sönder är din båge lemmarmen ibland kan även stigaren och andra delar spricka och praktiskt taget explodera.

Det är som om du håller en liten bombavilket, som du kan förvänta dig, sannolikt kommer att orsaka viss skada på dina händer, ansikte eller någon kroppsdel ​​nära det flygande skräpet.

Det behöver inte sägas att det inte är en rolig upplevelse, och oftast är det torra bränder en olyckaett resultat av trötta fingrar eller en enkel glidning.

När du använder en bågskytte släppär oddsen för att detta händer vid en olycka mycket mindre troligteftersom din enhet vanligtvis är fastklämd på snöret.

  Kan du måla en timmerstuga? Gör det inte! Gör så här istället

Vilka typer av bågskyttesläpp finns det?

Överraskande nog finns det många olika variationer av detta lilla tillbehör.

De vi kommer att diskutera här är de som oftast används av bågskyttar som skjuter sammansatta bågar.

Pekfingersläpphjälpmedel

Pekfingersläpp är några av de mest populär släpphjälpmedel på marknaden, av goda skäl.

För det första kommer de flesta med en tjock, bekväm Vristband som helt släpper bågskyttens fingrar från att behöva göra något tills det är dags tryck på avtryckaren.

Eftersom det kräver att ett pekfinger trycker på en avtryckare, liknar den här typen av frigöringshjälp mest de som finns på skjutvapenvilket är en annan anledning till att många människor föredrar dessa modeller.

Enkelheten och förtrogenhet med att trycka på en metallavtryckare ger människor förtroende att använda det, medan vissa av de andra frigöringshjälpmedel kan ha en lite inlärningskurva.

Många bågskyttar berömmer också pekfingrets släppning för att ge bågskytten fullständig kontroll över det exakta ögonblicket pilen separeras från strängen.

Fenomenet har till och med sin egen term: ”kommandoskjutning.”

Den enda noterade nackdelen med att släppa pekfingret är ett inlärt beteende som kallas ”utlösa panik.”

Detta inträffar när en bågskytt blir så van vid att trycka på avtryckaren när de ser stift i deras bågesikte passera målet att de gör det instinktivtäven när de inte menade att skjuta ännu.

Handhållna tum-/knappfrigöringshjälpmedel

Dessa typer av frigöringshjälpmedel kallas tummen släpper, knappen släpperoch även tumknapparmen de är alla samma sak.

Till skillnad från pekfingrets frigöringshjälpmedel har dessa inte ofta en bekväm handledsrem, vilket innebär att dina fingrar och hand fortfarande kommer att vara mycket involverad i tillbakadragningsprocessen.

Men många bågskyttar föredrar denna utgivningsmetod på grund av dess bevarande av ankarpunkter.

Ankarpunkter är de kontaktpunkter som en bågskytt strävar efter att skapa konsekvent varje gång de drar tillbaka snöret.

Ofta är dessa kontaktpunkter där frigöringshanden möter kinden eller munnen när en bågskytt är vid full dragning.

Att hålla dessa kontaktpunkter konsekvent är nyckel- att skjuta snäva grupper av pilar och att kunna exakt justera ditt sikte om dina skott inte landar där du vill att de ska.

  Rekommendationer för rapplängd du behöver veta

Utöver det har tumknappsfrigöringshjälpmedel en liknande funktion som pekfingrets frigöringshjälp, förutom att tumme används snarare än pekfingret och istället för att dra måste tummen helt enkelt Tryck på en knapp för att släppa strängen.

Utlösningshjälpmedel för gångjärn

Lösningshjälp för gångjärn är inte för svaga hjärtan eller nybörjare bågskyttar.

Liksom tumknappens frigöringshjälp är gångjärnsfrigöringen handhållenvilket betyder att den inte har en handy-dandy handledsrem.

Dess funktion är dock ganska annorlunda.

Istället för att sättas i rörelse av bågskytten själv, släpper gångjärnsfrigöringen först när den känner att handtaget är vridit bakåt något.

Det är av denna anledning som jag rekommenderar inte nya bågskyttar som använder den här typen av släpphjälp.

Om du inte är bekant med releaseprocessen eller uppbyggnaden av spänningvilket är vad releasen beror på för att aktivera.

Även rutinerade målskyttar och bågjägare kan ibland vara det överraskad om de drar sig tillbaka för snabbt eller roterar sin hand utan att mena det.

Det kan tyckas som om ingen någonsin skulle vilja ha den här typen av frigivningshjälp, men det finns det förmåner att inte ha total kontroll över utgivningen.

En av dessa fördelar är elimineringen av undermedvetna förberedelser.

Även om du kanske inte har märkt det, är det troligt att du ger en lätt hopp eller spänt upp precis innan du släpper strängen.

Det här är din kropp som förbereder sig för allt som händer när du avfyrar en pil: den ljudden chock för dina händerden möjligheten att din arm kan träffas av snöret.

Allt är undermedvetet, men allt påverkar pilens flygvägäven på små sätt.

Om du inte vet att skottet kommer, din kropp kan inte förutse skottet genom att göra dessa små saker.

Dessutom ger förlusten av kontroll över releasen dig en sak mindre att tänka påvilket gör att du kan koncentrera dig enbart på ditt mål.

Det finns några andra släpphjälpstilar där ute som du kan titta närmare på, men dessa tre är bra introduktion till världen av frigöringshjälpmedel.

Om du tittar på köper endet bästa du kan göra är att testa dem alla själv och välja den du är mest bekväm med.