Kan propantankar frysa och explodera?

Många människor använder propantankar under sommaren för att tända gasolgrillar när de kopplar av med familj och vänner. Men hur förvarar du din propantank på vintern när temperaturen sjunker och alla drar sig tillbaka till sina hus?

Propanuppgifter kan inte frysa och explodera, vilket gör dem säkra att förvara utomhus under vintern. Det är dock viktigt att följa korrekta lagringsriktlinjer för att förhindra propanutarmning och tryckförlust. En propantank med lågt tryck kan inte driva dina hushållsapparater.

Även om din propantank inte kommer att explodera på grund av kyla, är det viktigt att förvara den på ett säkert sätt och hålla den redo för användning. I den här artikeln ger vi dig detaljer om propanens fryspunkt och hur du förbereder din propantank för vintern.

Propan fryspunkt

Propans fryspunkt är -306oF (-187,6oC). Temperaturerna kan inte vara så låga någonstans på planeten, vilket innebär att propanfrysning endast kan ske i ett laboratorium. Detta innebär också att propantankar inte fryser under vintern.

De is eller frost på propantankar beror på förångning, när flytande gas drar till sig värme från tankens stålväggar, kokar och förångas. Propanens kokpunkt är -43,8oF (-42,1oC) när vätskan ändras till en gas. Den kombineras med omgivande luftfuktighet och producerar is på tanken.

Propantanken blir kallare när gasen används, och is eller frost kan bildas på dess yta om du använder gasen snabbt. Den synliga frost- eller kondenslinjen indikerar mängden flytande propan i tanken.

Minska vintertemperaturer påverkar propantankar på två huvudsakliga sätt:

 • Förlust av tryck: Propanvätska inuti tanken, men den omvandlas till gas och släpps ut ur en ventil när den används. Omvandlingen sker vid propanens kokpunkt på -43,8oF. När temperaturen sjunker till -44oF (-42,2oC), kan vätskan inte omvandlas till gas och är inte användbar förrän temperaturen stiger.
 • Utarmning av propan: Ett temperaturfall minskar propannivåerna i tanken avsevärt. Propan krymper vid kallare temperaturer, vilket leder till felaktiga mätvärden. Du måste fylla på tanken när propanen tar slut.
Se även  Tips för att skära laminatgolv med en verktygskniv

Hur du förbereder och förvarar din propantank för vintern

Korrekt förvaring av propantankar under vintern är avgörande för din säkerhet. Här är några säkerhetstips för att förhindra olyckor och tankskador.

Rensa ut ventilerna

Rätt ventilation för din propantank är avgörande för att förhindra kolmonoxidansamling i ditt hus. Små djur eller trädskräp kan täppa till ventiler när tanken står oanvänd under sommaren.

Rensa ut ditt hems ventilationssystem för att tillåta obehindrat luftflöde. Anlita proffs för att inspektera och rengöra systemet om du märker blockeringar inuti ventilerna.

Håll din propantank utanför

Alla propantankar avger giftig kolmonoxid som påverkar luftkvaliteten. Förvara aldrig tanken i ditt husäven när det är extremt kallt och du är orolig för att gasen fryser. Propan fryser inte, oavsett hur lågt temperaturen sjunker.

För att säkert förvara din propantank utomhus, se till att du:

 • Håll förvaringsutrymmet välventilerat och torrt
 • Håll alltid tanken upprätt, på en plan yta så att den inte välter
 • Stäng alltid ventilen när ingen använder tanken.
 • Förvara tanken i skuggan, i svala temperaturer, borta från direkt solljus och öppen låga.

Kontrollera tanken före förvaring

Det är viktigt att kontrollera din propantank innan du lägger undan den, även om du precis har köpt den. Kontrollera tanken, ventilerna och anslutningsslangen för tecken på slitage eller läckage.

 1. Koppla bort tanken.
 2. Spraya en blandning av vatten och icke-slipande tvål på tanken, slangen och ventilerna.
 3. Kontrollera om det finns bubblor på tanken eller på anslutningarna. Bubblor indikerar en läcka.
 4. Försök inte åtgärda läckan. Kontakta istället en propanleverantör nära dig.

Göm inte din propantank

Se alltid till att du kan hitta din propantank, även när det är en kraftig snöstorm. Kör en stång, pinne eller flagga nära tanken för att göra det enkelt för dig och teknikern att lokalisera tanken för påfyllning eller rutinunderhåll i snön när det behövs.

Se även  Är toalettstolsöverdrag spolbara? Hur man använder dem på rätt sätt

Överväg att placera tanken på en av de nedre hyllorna om du har utomhushyllor fästa på en vägg. Förvara den under ett vattentätt eller utomhusskydd i en tanklåda för att förhindra rost och skador.

Håll tanken tillgänglig

En lättillgänglig väg till tanken är avgörande eftersom du håller tanken synlig. Rensa vägen genom att klippa eventuella buskar eller buskar och ta bort papperskorgar. På vintern täcker snö allt, och hinder längs stigen kan vara farliga eftersom de är osynliga under snön.

Skaffa en gasdetektor

A gasdetektor har ett larm som går när det blir gasläcka i bostaden. Du kommer också att känna till gasläckorna om du hör ett väsande ljud nära tanken eller luktar ruttna ägg.

Om du misstänker en gasläcka:

 1. Stäng av hela gastillförseln.
 2. Släck eventuella bränder i huset.
 3. Evakuera huset.
 4. Ring din propanleverantör.
 5. Teknikern kommer att undersöka ditt hem, göra nödvändiga reparationer och informera dig när det är säkert att gå in.

Schemalägg en årlig inspektion

Se till att du planerar en inspektion av din propantank varje år före vintern för att säkerställa att alla komponenter är i perfekt skick. Din tank kan ha varit tomgång under den varma sommaren om du bara använder din tank på vintern.

Försök inte reparera eller modifiera regulatorer, ventiler eller andra delar själv. Kontakta en professionell tekniker för att inspektera alla propantankens komponenter och åtgärda eventuella mindre problem för att förhindra olyckor.

Fyll på tanken

Kontrollera tankens mätare varje vecka på hösten innan temperaturerna sjunker. Din propan kommer snart att ta slut, även om din tank är halvfull. Kontakta en propanleverantör för att fylla på din tank om du märker att gasnivån faller under hälften.

Se även  Blender vs Mixer (skillnader och 9 vanliga användningsområden)

Du behöver inte oroa dig för att gasen tar slut på vintern efter att du har fyllt på tanken. Man vill inte heller ringa leverantörer för en nödpåfyllning vid snöstorm.

För att sammanfatta

Propantankar kan inte frysa och explodera även i extremt låga temperaturer. En gasläcka och exponering för extrema temperaturer kan dock orsaka en explosion. Därför är det viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna när du använder och förvarar din propantank för att undvika olyckor.

Lämna en kommentar