Hur mycket elektricitet använder en Slow Cooker?

Slow Cookers ger friheten att laga mat samtidigt som man fokuserar på andra dagliga sysslor, men hur mycket el använder en slow cooker och hur står den i jämförelse med andra apparater som en elektrisk spis eller ugn?

När den körs i 8 timmar på den låga inställningen, kommer en typisk slow cooker att förbruka cirka 1,44 kW/timme el. Det finns flera variabler som påverkar den totala strömförbrukningen för en slow cooker. Men generellt sett är en slowcooker ett energieffektivt alternativ till en elektrisk spis eller ugn.

Det finns 4 områden vi kommer att utforska vidare för att svara på hur energieffektivt att använda en slow cooker och hur mycket de kostar att köra (jämfört med en spis/ugn).

  1. Hur mycket el använder en slowcooker?
  2. Hur mycket kostar det att köra en slowcooker?
  3. Är slow cookers energieffektiva?
  4. Är det billigare att använda en slowcooker eller spis/ugn?

Innan vi går in i det, som en allmän säkerhetsanmärkning, se alltid till att följa de föreslagna receptinställningarna och följa säkerhetsinstruktionerna för din specifika slowcooker.

Hur mycket elektricitet använder en Slow Cooker?

Att beräkna elanvändningen för en slow cooker beror på flera variabler, inklusive temperaturinställning (låg eller hög), tillagningstiden och storleken på din slow cooker.

Låt oss börja med en snabb översikt över hur strömförbrukningen mäts, sedan räknar vi för ett exempel på slow cooker.

Hur strömförbrukning mäts

För de flesta husägare och hyresgäster kommer den viktiga siffran för strömförbrukning att vara kilowatt/timmar (kWh).

Detta är numret som din elleverantör kommer att använda när det är dags för fakturering och är ett resultat av två andra faktorer, strömstyrka (ström) och spänning (elektriskt ”tryck”).

Låt oss kortfattat definiera dessa termer för tydlighetens skull:

  • Ampere (A) – Strömmen i en elektrisk krets. Detta tar hänsyn till både volymen och flödet av elektriciteten.
  • Spänning (V) – Den potentiella elektriska skillnaden mellan punkter i en elektrisk krets. Detta är i huvudsak den underliggande ”push” som flyttar elektricitet i en krets
  • Watt (W) – Effekten (P)-utgången i en elektrisk krets som är resultatet av både strömstyrka och spänning.

Obs: Motstånd spelar också en faktor i elektriska system, men vi har råd att förbise detta för vår slow cooker-utrednings skull.

Se även  Kan man koka vatten i en Crock Pot? Testad med 2 Slow Cookers

Ett vanligt sätt att tänka på detta är att tänka på el som om det vore vatten i en trädgårdsslang. Amperage skulle beskriva flödet av en viss volym vatten genom slangen och Voltage skulle beskriva trycket som utövas av vattnet.

När vi multiplicerar tillsammans får vi den Watt (effekt) som vattnet genererar. Om vi ​​ökar trycket eller strömmen som kommer från slangen ser vi en högre uteffekt.

Matematiken (och ett exempel)

Nu ska vi gå igenom matematiken med hjälp av uppskattningen av låg tillagning för en långsam spis.

Slow cookers arbetar med ett standarduttag på 120V. De arbetar också med en ganska låg strömstyrka, cirka 0,6 ampere när maten hålls varm till 2 ampere när de arbetar i ett högt tillagningsläge.

För att ta reda på uteffekten multiplicerar vi helt enkelt Amperage och Voltage tillsammans med denna ekvation.

Ampere x Volt = Effekt (Watt)

Vi antar att den långsamma kokaren är i lågkoksläget, vilket drar cirka 1,5 ampere

Steg 1: 1,5 Amp x 120V = 180W

En mätaravläsning görs i kilowatt. 1 kilowatt är lika med 1000 watt på samma sätt som 1 kilometer är 1000 meter. För att få vår effekt i kilowatt måste vi dividera produkten av ekvationen ovan med 1000 watt (1 kilowatt)

Steg 2: 180 W / 1000 W = ,18 kW

För att få denna mängd i kilowattimmar måste vi sedan multiplicera produkten i exempel två med tiden då vi förbrukade elen. Låt oss säga till exempel 8 timmar.

Steg 3: 0,18 kW x 8 timmar = 1,44 kW/timme

Så vi ser att om man använder en långsam kokare på en lågkoksinställning i cirka 8 timmar kommer det att använda cirka 1,44 kWh el.

Låt oss nu ta en titt på hur detta översätts till kostnad …

Hur mycket kostar det att köra en Slow Cooker?

När jag skriver den här artikeln svävar den genomsnittliga bostadskostnaden för el i USA runt 0,13 USD per kWh. Detta skulle sätta kostnaden för vår hypotetiska strömförbrukning till följande.

Steg 4: 1,44 kWh x 0,13 USD = 0,19 USD

Så det kan vi se Att köra en slow cooker i 8 timmar på den låga inställningen skulle kosta cirka $0,19.

Se även  Duschdraperi vs. Liner: Vad är den stora skillnaden?

Vi kan följa samma steg för att beräkna att det skulle kosta cirka 0,25 USD i genomsnitt att använda en långsam spis på en hög tillagningsinställning i 8 timmar.

Men att använda en hög kokinställning skulle minska den tid som behövs för matlagning. Så, om vi bara lagade mat i 5 timmar på högvarv, så är kostnaden i stort sett densamma, cirka $0,19.

På pappret växlar kostnadseffektiviteten mellan en hög och låg inställning (hög blir dyrare) om den höga inställningen används under mer än 60 % av den låginställda tillagningstiden.

Naturligtvis finns det många variabler som kan påverka den här matematiken, inklusive storleken på din slow cooker och till och med vilken typ av mat som tillagas. Det är vanligtvis bäst att helt enkelt följa vad receptet kräver.

Är Slow Cookers energieffektiva?

Som vi såg ovan använder slow cookers en relativt låg mängd ström. Detta gör dem till ett utmärkt alternativ till matlagning med spis och ugn.

En av de stora fördelarna med slow cookern är att mycket av dess energi sparas. Lite värme går förlorad till den omgivande omgivningen. Som jämförelse kan en spisbrännare värma/tillaga maten snabbt, men den förlorar också mycket energi till luften och andra delar av spisen.

Vissa slow cookers, såväl som många ugnar, kan också arbeta med en så kallad ”driftscykel” för att spara energi. Detta fungerar på samma sätt som en ugn ansluter till en termostat.

Värmeelementet kommer med jämna mellanrum att stängas av och på igen för att hålla en konstant temperatur. Apparaten drar alltså inte konstant energi hela tiden den är på.

Är det billigare att använda en Slow Cooker eller spis/ugn?

Att beräkna kostnaden för att driva en spis använder exakt samma metod som vi skulle använda för en långsam spis. Den största skillnaden är att strömstyrkan och spänningen för en spis eller ugn kommer att bli drastiskt högre än en långsam spis.

Tillagningstiden är dock generellt sett kortare när man använder spis eller ugn. Så vilken typ av siffror ger detta?

Se även  Behöver Crock Pots vatten? Eller kan de koka torrt?

En elektrisk spis/ugn för bostäder fungerar i genomsnitt med ett 220 V-uttag och kan dra mellan 30 och 50 ampere. Mycket större antal än våra slow-cookers.

Med våra ekvationer från tidigare ser vi att en kamin som drar 30 ampere skulle använda 6,6 kWH om den användes kontinuerligt i en timme. Detta skulle kosta cirka 0,88 USD per timme.

Men tillagningstiden på hällen är vanligtvis mindre än en hel timme. Om vi ​​antar att vi använder en brännare i endast 20 minuter, skulle den totala kostnaden för den specifika tillagningstiden vara $0,29.

Att använda en ugn kräver också ett högre eldrag. Den huvudsakliga variabeln att tänka på med en ugn är att det primära elektriska draget sker under dess uppvärmningscykel.

Medan ugnen värms upp till önskad temperatur kommer den att använda en betydligt större mängd energi än efter att den når den temperaturen och värmeenheten stängs av.

Detta gör en ugns strömförbrukning mindre än vad den skulle vara helt enkelt att göra den hypotetiska matematiken. För att få en helt korrekt beräkning av en ugns energianvändning måste du spåra den ackumulerade tiden som värmeelementet fungerar, inte bara tillagningstiden.

Sammantaget kommer den långsamma kokaren att vara mer kostnadseffektiv än att använda en elektrisk spis eller ugn. Avvägningen för att använda spishällen eller ugnen kommer att vara i de mycket kortare tillagningstiderna jämfört med att använda en långsam spis.

Relaterade frågor

Vilken temperatur lagar en Slow Cooker vid?

Slow cookers värms i allmänhet upp till cirka 190-210 grader Fahrenheit (~87-99 grader Celsius) på låg inställning och kan gå upp till ungefär 300 grader Fahrenheit (~149 grader Celsius) på hög inställning. Emellertid varierar långsam spistemperatur beroende på tillagningstid, märke, modell osv.

Behöver Slow Cookers vatten?

Du behöver bara lägga till vatten i en lerkruka, om måltiden eller receptet du långsamt lagar kräver det. Vissa måltider, som en skinka, kräver ingen vätska för att tillsättas. Andra recept, som bröd eller soppa med långsam kok, kräver vatten. Och slutligen kommer vissa recept att kräva tillsatt vätska (som buljong), men inte vatten.

Lämna en kommentar