Hur lång tid efter sprayraid kan du komma in i ett rum?

Buggar kan göra livet till ett helvete, särskilt när man har att göra med ökända skadedjur som myggor, flugor, kackerlackor, vägglöss och loppor. Och eftersom insekter sällan lämnar ”villigt” när de väl sätter sin fot i ett hushåll, använder effektiva insekticider som Raid är ofta nödvändigt. Raid är fortfarande känt för att innehålla kemikalier som kan vara skadliga om de andas in eller förtärs, så hur lång tid efter att ha sprayat Raid kan du komma in i ett rum?

Det finns ingen specifik tidsram för att komma in i ett rum efter att ha sprayat Raid. Du bör dock lämna rummet att torka naturligt i inte mindre än 15 minuter. Efter 15 minuter öppnar du alla fönster och dörrar för att ventilera rummet. Rummet ska vara säkert att använda efter 2 timmars ordentlig ventilation.

Vill du lära dig mer om säker användning av insekticider som Raid? Då kunde du inte vara på en bättre plats. Läs vidare när vi diskuterar några av vad som bör och inte bör göras för att använda Raid för att eliminera skadedjur i hemmet.

Vilka ingredienser gör raid skadligt att andas in?

För att effektivt ta itu med problemet med insekter, läskiga kryp, mörtar och myror hemma, innehåller Raid en stark blandning av kemikalier som kan visa sig vara skadliga för människor. Även om människor kan andas in innehållet kort under sprayningsprocessen, kan långvarig exponering bli problematisk och leda till hälsokomplikationer.

En av de vanligaste ingredienserna som används inte bara i Raid utan även i andra insekticider är cypermetrin, som kan vara skadligt om det andas in länge. Cypermetrininandning kan leda till komplikationer som omfattande hosta, trängsel, andnöd, lungproblem och till och med astmaanfall.

Observera att ju längre en individ exponeras för cypermetrin, desto större är chansen att utveckla lungproblem. Detta förklarar varför du alltid ska spraya när alla är utanför rummet.

Förutom cypermetrin innehåller Raid andra kemikalier som också kan visa sig vara problematiska om de andas in. Några av biverkningarna av att andas in Raids andra kemikalier inkluderar nysningar, yrsel, huvudvärk och hudirritation.

Därför, för att vara på den säkra sidan och undvika att ta itu med insekticidrelaterade hälsotillstånd, är det viktigt att ge Raid tillräckligt med tid för att slå sig ner, torka och döda insekterna.

Efter hur lång tid ska jag gå in i ett rum när jag har sprayat klart?

Det finns ingen universell tidsram för att återinträda i ett besprutat rum. På grund av detta är det tillrådligt att kontrollera säkerhetsdatabladet för att förstå de exakta gifter och kemikalier du har att göra med.

Se även  Hur länge lever vägglöss på kläder?

Helst bör du dock planera att spraya rum under de mindre hektiska dagarna. Det betyder på dagar då barn går i skolan och andra familjemedlemmar är ute för att arbeta eller göra andra aktiviteter. Ju färre människor runt omkring hemma, desto bekvämare är det att spraya Raid.

Det är alltid tillrådligt att spraya Raid inomhus på blåsiga dagar eftersom detta hjälper till att ventilera rummet/rummen när fönstren öppnas. Dagssprutning är vanligtvis bäst eftersom de flesta insekter och hushållskryp är inaktiva, vilket gör att du kan öppna fönstren utan att riskera återangrepp.

Med Raid är tricket enkelt. Spraya din bekämpningsmedel i alla känsliga områden och lämna sedan rummet låst så att insektsmedlet kan göra sin magi. Du måste vänta i minst femton minuter innan du går tillbaka för att ventilera rummet. Vänta gärna längre innan du går in i rummet igen om du har att göra med en tung last av insekter.

Under normala omständigheter bör du lämna rummet för att lufta i ett par timmar. Men luftningens varaktighet bör bero på mängden Raid du sprayade från början. 2-3 timmars ventilation bör räcka för att rensa ditt rum från toxiner.

För effektiv ventilation är det dock tillrådligt att öppna alla fönster, särskilt när det blåser, eftersom detta kommer att förbättra luftcirkulationen i rummet. Hur som helst, försök ditt bästa att spraya Raid när du inte har för bråttom att använda rummet som behandlas.

Är det säkert att sova i ett rum efter sprayraid?

Återigen beror riskerna med att använda insektsmedel på innehållet i produkten. Vissa Raid-produkter är idealiska för småskalig sprutning, eftersom de låter dig rikta in och eliminera en bugg i taget.

Om du har sprayat Raid bara en eller två gånger för att rikta in dig på en viss bugg, behöver du inte lämna rummet för att tillåta ångorna att lägga sig. Men även om du spraya direkt på en insekt, se till att rengöra efter med tvål och vatten. Att göra det hjälper till att eliminera alla skadliga rester eller ångor eller kemikalier.

Hur man applicerar raid effektivt

  • Stäng alla dörrar och fönster. Det är inte tillrådligt att spraya direkt på flygande insekter eftersom kemikalierna kan fastna i tyger, väggar och till och med möbler. Med flygande insekter behöver du bara stänga alla fönster och dörrar och spraya. Den resulterande dimman kommer att få jobbet gjort och eliminera de irriterande flugorna, myggorna, fruktflugorna och till och med nattfjärilar.
  • Spray Raid tre fot från tyger och väggar. När man riktar in sig på flera krypande och flygande insekter är den bästa tekniken att spraya i en svepande rörelse. Försök så mycket som möjligt att spraya tre fot från innerväggar, möbler och tyger för att förhindra kontaminering.
  • Spraya direkt för snabba nedslag. När man riktar sig mot en enskild insekt är direktsprutning att rekommendera eftersom det är både snabbt och effektivt. Men du måste fortfarande spraya tre fot från väggar, möbler och tyg för att undvika onödig kontaminering. När du har sprayat insekten rengör du golvytan med tvål och vatten när du tar bort den dödade insekten.
  • Spraya utomhusområden när vinden är lugn. Att hantera flygande skadedjur utomhus kan vara problematiskt. Försök att spraya Raid när det är lugnt, men om det blåser lätt så är det bäst att spraya i vindens riktning. Återigen bör du spraya minst 3 fot (1 yard) från buskar och växter för att undvika att förorena dem med giftiga kemikalier.
  • Spraya regelbundet för att förhindra angrepp. Om ditt hem är ett främsta mål för hushållens skadedjur, är regelbunden sprutning bäst att rekommendera. Att bespruta (tungt) en gång i två veckor eller en gång i månaden räcker för att hålla krypande och flygande insekter på avstånd. Tricket är dock att rikta ingångspunkterna eller häckningsplatserna vid sprutning. Var extra uppmärksam på häckningsområden som komposthögar och soptunnor.
Se även  Kan man lägga gjutjärn i diskmaskinen?

Säkerhetstips när du använder raid och andra insekticider

Skicka barn ut för att leka

Det är viktigt att vidta extra försiktighetsåtgärder när man sprejar barnrum. Om det är omöjligt att spraya under skoldagar, se till att skicka dina barn att leka utomhus under helgerna.

Besprutade rum bör lämnas att torka, och barn kan ha svårt att följa enkla instruktioner som att vistas utanför rummen.

Vuxna bör också hålla sig borta från besprutade rum för att minimera risken för att andas in giftiga ångor. I allmänhet bör hårt besprutade rum vara utanför gränserna i minst 3-4 timmar efter sprutning.

Ventilera alltid rummen efter att insektsmedlet har torkat

Även om det kan vara frestande att gå in och tillbringa tid i rummet när Raid torkat, rekommenderas det starkt att öppna fönster och möjliggöra ventilation.

Frisk luft är det perfekta botemedlet mot Raids giftiga ångor. Och ju längre du lämnar fönstren öppna för ventilation, desto bättre för alla i ditt hushåll.

Ta bort eller täck över exponerade livsmedel och redskap

Du måste vara extra försiktig när du använder Raid i det mycket känsliga köksområdet. Se till att alla redskap och exponerade livsmedel är täckta innan du sprayar. Om du tänker göra ett grundligt sprayjobb i köket är det bäst att flytta redskapen och maten till ett annat område tills insekticidet är helt torkat och rengjort.

Kasta förorenad mat eftersom konsumtion kan leda till förgiftning och andra hälsoproblem. Du bör också försöka så mycket som möjligt att spraya tre fot från väggarna och annan köksutrustning. Men tveka inte att komma närmare sprickor och andra öppningar som kan hysa mörtar och andra läskiga crawlers.

Se även  Hur man rengör strålkastare med vinäger

Rengör med vatten och desinfektionsmedel

När du är säker på att alla riktade insekter har eliminerats, är det dags att komma till slutfasen, som är att städa rummet noggrant.

Ta en hink med vatten och använd tvättmedel eller desinfektionsmedel och städa upp rummet. Rengör inte bara de observerbara områdena. Inrikta dig istället på alla områden, inklusive väggar och golvytan under tunga möbler, eftersom de flesta insekter kryper under sängar och säten när de vill gömma sig.

För att bli av med alla farliga kemikalier, kanske du också vill rengöra all tvätt som var exponerad när du sprayade Raid.

Förvara räd borta från barns räckhåll

Det sista du vill är att dina barn gör en leksak av den potentiellt skadliga Raid. Odla därför en vana att förvara Raid i svåråtkomliga områden där barn inte kan komma åt.

Du bör också följa korrekta avfallshanteringsmetoder. Dessa aerosolburkar är farliga och riskfyllda och bör därför kasseras väl (inte brännas) när innehållet är slut.

Du kanske också gillar: Hur man håller buggar borta från din källare?

Avslutar

Varje hem är ett mål för hushållens skadedjur och insekter, vilket förklarar den ständigt ökande användningen av Raid och andra insekticider. Men även om dessa insekticider hjälper till att få jobbet gjort, är det viktigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din familj (och husdjur).

Lämna alltid ett sprutat rum stängt i minst femton minuter. Och när raiden har torkat, öppna alla fönster för att ventilera rummet i två till tre timmar. Observera att du kan behöva låta rummet ventileras under längre perioder om du har små fönster.

Som en tumregel är det säkert att komma in i ett besprutat rum om frisk luft helt har eliminerat och ersatt insekticidens ångor. Men innan du blir bekväm i rummet, se till att rengöra det med tvål och rent vatten noggrant.

Lämna en kommentar