Hur högt är ett 3-våningshus?

Byggnormer baserade på välplanerad byggnadsteknik föreskriver i allmänhet höjden på en flervåningsbyggnad. Den rätta höjden garanterar säkerhet, tillräcklig ventilation, estetisk tilltalande och tillräcklig belysning för alla rum. Men hur högt är ett trevåningshus?

Ett 3-våningshus är i genomsnitt mellan 33-40 fot (10-12 m) högt från golv till tak. Även om den exakta höjden beror på design och höjdbestämmelser, är ett vanligt golv vanligtvis 3,04 m (9,8 fot högt). Så om varje nivå är cirka 3,04 m, skulle ett 3-våningshus vara cirka 12 m högt.

Resten av den här artikeln kommer att förklara några aspekter relaterade till nivåerna på ett hus, inklusive vad en berättelse är och hur höjden påverkar ett våningshus. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är en berättelse i en byggnad?

En berättelse är en våning eller nivå i en byggnad. En byggnad med flera nivåer innehåller ett golv eller en horisontell yta på varje nivå för att ge det nödvändiga strukturella stödet. Detta utgör en berättelse.

Höjden på varje våning beror på dess tak, golvtjocklek och det material som används för att bygga byggnaden.

Vad anses vara ett 3-våningshus?

Ett hus med 3 våningar, däck eller nivåer skulle betraktas som ett 3-våningshus. Dessa våningar, eller nivåer, kan inkludera bottenvåningen, första, andra och tredje våningen; eller bottenvåningen, första våningen och andra våningen, eftersom numreringssystemen kan skilja sig åt beroende på region.

Vad påverkar höjden på ett våningshus?

Som nämnts tidigare är ett 3-våningshus ungefär 10 fot (3,04 m) per våning, lägg sedan till taket och undergolvet.

Ett våningshuss höjd påverkas av takhöjd, golvtjocklek, bjälklag och det utrymme som krävs för stöden mellan varje våning. Om huset har ett platt tak och står på plan mark, skulle dess höjd vara mindre än för en 3-vånings med högre tak plus ett sadeltak.

Se även  Kan du hyra två lägenheter samtidigt?

Låt oss ta en titt på några av dessa faktorer plus andra som kan påverka höjden på ditt trevåningshus:

Takhöjden

Takhöjden i olika rum kan variera på grund av praktiska eller designmässiga faktorer. I slutändan påverkar detta höjden på ditt berättelsehus. Till exempel har de flesta vardagsrum högre tak än andra rum eftersom detta är ett rekreationsområde som kräver extra utrymme plus en uppfattning om frihet.

Omvänt har sovrummen lägre tak eftersom detta hjälper till att upprätthålla en mysig, intim atmosfär och håller rumstemperaturen konstant.

Takets struktur

Ett hus med 3 våningar har vanligtvis ett 10-12 fot (3,04 -3,65 m) högt tak beroende på takets lutning och struktur. Följaktligen ökar taket husets totala höjd. Observera att ju högre huset är, desto tjockare och djupare blir golvytan. Detta beror på att golvet i en övre våning fungerar som ett tak till nivån under.

Ändå, även med ett tjockt golv, kan höjden på ett givet rum minska när berättelserna går upp för att säkerställa att hela strukturen förblir säker. Byggare använder ofta höjdskillnader i byggnadens exteriördesign för att öka dess estetiska överklagande.

Typen av konstruktion

Typen av konstruktion kan också påverka höjden på ett 3-våningshus. Till exempel kan ett 3-våningshus i betong vara 7,8 m (25,6 fot) högt, medan ett 3-våningshus i timmerstomme som innehåller ett sadeltak kan vara 10,5 m (34,45 fot) högt.

Typen av byggnad spelar också roll. Kommersiella byggnader har vanligtvis en högre första nivå +/-12 fot (+/- 3,65 m), medan bostadsområden har en genomsnittlig höjd på +/-10 fot (+/- 3,04 m) på varje golv. De förstnämnda är vanligtvis medelstora till höga kommersiella byggnader vars lobbyar är högre för mer strukturell stabilitet och estetiskt tilltalande. Som sådan innehåller de övre våningarna ofta mindre höjd och golvyta.

Se även  Långsam spistemperatur: Låg och hög inställningar bryter ner

Husets läge

I allmänhet varierar medelhöjden på ett hus eller bostadshus beroende på dess läge. Lokala bestämmelser och zonindelningslagar kan ha specifika krav, men det finns vanligtvis inga särskilda regler om höjden på ett hus.

Så länge du bygger ditt hus enligt korrekta konstruktionsstandarder, som täcker alla strukturella grunder, kan din design och utrymmeskrav avgöra dess höjd.

På vissa platser kallas den första nivån vanligtvis som bottenvåningen snarare än den första våningen. Detta gör tekniskt sett andra våningen till första våningen eller första våningen. Till exempel i USA och vissa delar av Kanada är första våningen känd som den första berättelsen.

I Storbritannien är ett 3-våningshus cirka 40 fot (12 m), medan det är cirka 30 fot (9 m) i USA. Detta beror på att i Storbritannien står ett 3-våningshus tre våningar över bottenvåningen. Omvänt, i USA är bottenvåningen vanligtvis den första berättelsen, som vi sett tidigare.

Ett typiskt trähus eller en lägenhet i USA har också en höjd på 2,43,04 m från golv till tak. Dessutom finns det en 1-2 fot (0,3-0,6 m) struktur mellan varje golv och tak; alltså 9-10 fot (2,74-3,04 m) per våning. Ett sluttande tak kommer dock vanligtvis att öka denna höjd.

Rolig fakta: I USA kallas en våning som ligger under markplanet en källare. Här räknar man inte källaren när man räknar antalet våningar i en byggnad.

Fördelarna med ett högt hus

Ett högt hus erbjuder en känsla av elegans som är svår att uppnå med en lägre höjd. Men bortsett från fysiskt tilltalande är hög höjd i ett hus viktigt eftersom det gör att du kan få ett större vertikalt utrymme som skapar en behaglig uppfattning om rymd. Dessutom ger det dig tillgång till mer naturligt ljus och ventilation i ditt hem, även med små kvadratmeter.

Se även  Kan rostfritt stål gå i ugnen?

Som sagt, ett 3-våningshus med lägre totalhöjd och lågt i tak framkallar en känsla av värme och komfort. Som sådan är nyckeln att hitta en bekväm balans när du bestämmer höjden på ditt hem. Och eftersom den genomsnittliga personen är cirka 1,72 m (5 fot 8 tum) är en standardtakhöjd på 3,04 m ganska idealisk. I slutändan är det bäst att sträva efter rätt balans och proportioner.

Du kanske också gillar att läsa: Hur högt är ett tvåvåningshus?

Slutgiltiga tankar

Ett 3-våningshus är bra eftersom det ger dig massor av bostadsyta även med begränsad mark. Ändå är det viktigt att ha rätt höjd för att hålla den säker och strukturellt sund.

Den allmänna tumregeln är att tilldela cirka 10 fot (3,04 m) per våning utöver takets höjd.

Lämna en kommentar