Har Side-by-Sides VIN-nummer?

Beroende på vilket år sidan-vid-sida tillverkades, och om den är frivillig i enlighet med SAE Production Identification Number System (PIN), bör din sida vid sida ha ett VIN-nummer på fordonet.

När du köper ett fordon är det trevligt att veta detaljerna om det om det har varit med om en olycka, om fordonet potentiellt blivit stulet och vilken typ av reparationer/modifieringar har gjorts på det?

För att veta den här typen av information har bilar, lastbilar och andra ”on-road”-fordon ett VIN-nummer stämplat på dem som mekaniker, återförsäljare, bärgningsvarv och andra företag kommer att skriva på sin faktura eller rapport så att det utförda arbetet kommer att finnas i fordonets historia.

Dessa siffror är standardsaker för terrängfordon, men de kan vara lite knepiga när det kommer till terrängfordon. Det finns olika regler, och även numreringsprocesser som går in i terrängfordon.

Så hur kan du spåra din sida vid sida och vara säker på att den har tagits om hand? Det är vad vi kommer att ta upp i den här artikeln. Vi kommer att titta på vad ett VIN-nummer är om sida vid sida ens har dem, och om de inte gör det, då vad de har i sin plats.

Vad är ett VIN-nummer?

Om du någonsin har köpt en bil är du förmodligen bekant med att få en titel signerad till dig så att du kan få ett intyg om tydligt ägande av bilen och dess detaljer, en viktig del av den titeln, är VIN-numret för bil.

1981 började globala biltillverkare använda ett komplext numreringssystem för att unikt beskriva ett fordon och dess specifika syfte. VIN-numret är en serie med 17 siffror som innehåller kodad information som tillverkare, tillverkningsår, tillverkningsplats och andra egenskaper hos ett fordon.

National Highway Traffic Safety Administration eller förkortat NHTSA har till uppgift att reglera den information som VIN-numren på bilar i USA har.

NHTSA har bara jurisdiktion över bilar som körs på vägen men så det täcker inte allt som körs terräng, såsom sida vid sida, terrängfordon eller smutscyklar.

  Kan du zipline i regnet?

Eftersom dessa typer av fordon inte är under NHSTA jurisdiktion har de inte alltid krävts att ha VIN-nummer, i själva verket är de fortfarande inte skyldiga att göra det.

Eftersom side-by-side och andra terrängfordon har blivit populära i USA och över hela världen, har många tillverkare satt olika identifikationsnummer, ganska lika VIN-nummer, på sina fordon för att hålla reda på produktionsnummer och så vidare.

2003 gjorde NHTSA ett strikt förtydligande av sin standard och jurisdiktion och avskräckte alla terrängfordon att tilldelas ett VIN-nummer och 2005 skulle nya VIN-nummer för terrängfordon inte längre utfärdas.

Detta är ett problem för många olika tillverkare, för hur ska de då identifiera sina fordon? Dessutom, om en person skulle vilja göra sitt sida-vid-sida eller terrängfordon ”gata lagligt” så skulle de behöva ett VIN-nummer för att göra det i enlighet med NHSTA-standarder.

Inte bara det utan för att kunna sälja internationellt måste tillverkare följa ISO-standarder och ha ett 17-siffrigt identifikationsnummer tryckt på sina fordon.

Det fanns dock en lösning på detta problem och det kom igenom Society of Automotive Engineers International känd som SAE international. SAE international kontrakterades faktiskt av NHSTA för att åtgärda detta problem samt integrera WMI-koder (world fabrikant identifier) ​​i ett system.

SAE international gjorde just det. De kunde komma in och skapa en standard som var kompatibel med ISO VIN-standarden för terrängfordon samt integrera de äldre WMI:erna.

De gjorde detta genom att skapa ett 17-siffrigt produktidentifieringsnummer (PIN), det vill säga en PIN-kod, inte VIN. Detta SAE PIN-system är unikt för terrängfordon och kontrolleras av SAE och är frivilligt för tillverkare att delta i.

Skiljer sig en PIN-kod från en VIN?

Jag förstår, allt ovan verkar lite förvirrande och blandat ihop. Tja, det är vad som händer när du har ett nationellt identifieringssystem som krockar med ett internationellt system fyllt med internationella tillverkare.

  Finns det en viktgräns för bergsklättring? (inuti och utanför)

Alla har olika standarder, jurisdiktioner och system och när du behöver göra det så att systemet är kompatibelt med alla andra system som säljer utomlands och försöker hålla reda på produkter kan det hela bli lite hårigt.

Du behöver inte oroa dig för mycket om alla tekniska detaljer, akronymer och administrationer. Det långa och korta av det är detta. Det uppstod ett problem med att identifiera terrängfordon nationellt för USA.

Nu, tack och lov, har SAE international skapat ett system som är kompatibelt med den amerikanska nationella standarden från NHSTA, och internationella standarder och system som tillverkare kan välja att delta i.

Så vad är då den verkliga skillnaden mellan ett VIN-nummer och ett PIN-nummer? Svaret är…nästan ingenting. De flesta tillverkare använde sina egna 17-siffriga koder eller VIN-nummer, det är bara så att NHSTA inte erkände internationella VIN-nummer för terrängfordon.

PIN-systemet som SAE använder ger tillverkare av terrängfordon ett standardiserat system för tilldelning av en 17-siffrig PIN-kod.

Enligt det systemet kommer SAE att tilldela World Manufacturers Code, som vanligtvis är de tre första siffrorna i den internationella tillverkarens kod, till deras (SAE) PIN-kod.

Så tillsammans med tilldelningen av den angivna delen av PIN-koden kommer SAE att erbjuda en databasprodukt som innehåller avkodningsinformation för detta nya PIN-system liknande det VIN-system som för närvarande finns.

Det är svårt att säga hur många företag som faktiskt har köpt sig in i SAE:s internationella system, för som jag sa tidigare, det är frivilligt. Jag skulle anta att många ”big name”-tillverkare har köpt in sig.

SAE:s PIN-system gjordes för att vara kompatibelt med det 17-siffriga VIN-systemet. Den uppfyller kraven för ISO VIN-standarden som används internationellt och överensstämmer med NHSTA:s hållning om tilldelning av VIN-nummer.

Så oavsett om din sida vid sida har ett VIN-nummer eller ett PIN-nummer eller inte bör det kunna avkodas precis som ett VIN är.

Det finns också många olika tillverkare som Polaris som har sitt eget VIN-söksystem. Så om en tillverkare inte är med i SAE:s internationella system kan de ha ett eget system för att identifiera sina produkter och fordon.

  Kan du spela hockey efter att ha tatuerat dig?

Var finns min VIN/PIN?

Att hitta ditt VIN-nummer eller din PIN-kod på din sida vid sida kan vara olika för varje sida vid sida. Tillverkare tenderar att ha en eller två angivna platser som de sätter sina VIN/PIN-nummer på.

Du kan slå upp online, genom olika forum och sådant, där folk har hittat sina VIN/PIN-nummer på den specifika modellen. Vanligtvis kan du dock hitta ditt VIN/PIN-nummer antingen under huven på sida vid sida eller på den nedre ramskenan bakom vänster eller höger bakdäck.

Ibland kan VIN/PIN-numret stämplas någon annanstans som på instrumentbrädan på sidan vid sida som det är på vissa bilar, men eftersom varje sida vid sida är olika och kommer med olika tillbehör, under huven eller på den nedre ramskenan bakom ett av bakdäcken kommer att vara din bästa insats.

Innan du någonsin köper en sida vid sida, se till att göra din due diligence i att undersöka den specifika modellen så att du kan veta var VIN/PIN-numret finns.

På så sätt när du går för att titta på modellen kan du se om tillverkaren har ett eget VIN-söksystem eller om det är genom SAE international kan du söka numret genom deras system och få informationen sida vid sida.

Om du köper din sida vid sida från en återförsäljare har de vanligtvis redan den här typen av information till hands och kommer att kunna ge dig all information om sida vid sida och dess historia direkt så att du inte lämnas med några frågor eller funderingar om fordonet.

Om det är en privat försäljning från någon så hitta VIN/PIN och sök på den bara för att vara säker, du vill aldrig köpa något om det har en dålig historia eller blir stulet.